Klasa NSF H1 dla środków smarnych do incydentalnego kontaktu z żywnością

Oleje i środki smarne stosowane w branży spożywczej lub farmaceutycznej to bardzo specyficzna grupa środków smarnych, które muszą spełniać nie tylko podstawową funkcję jakim jest smarowanie, lecz także inne obostrzenia wynikające z obowiązującego prawa.

Środki smarne przeznaczone do przemysłu spożywczego muszą spełniać normy NSF (National Sanitation Foundation). Ten amerykański instytut opracował podział środków smarnych i wyodrębnił kategorie H1, H2 i 3H.

Podstawowym certyfikatem w przypadku substancji smarnych dla przemysłu spożywczego jest NSF H1. Oznaczenie produktu znakiem NSF H1 nie jest równoważne z tym, że można go traktować jak produkt spożywczy – maksymalne dopuszczalne stężenie środka smarnego, dla większości tych produktów wynosi tylko 10 mg na kilogram żywności (10 ppm).

NSF H1 – środki smarne klasy spożywczej dopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością.

Certyfikaty NSF są uznawane przez służby nadzoru na całym świecie. Na etykiecie produktu z certyfikatem NSF powinny być umieszczone: numer rejestracji NSF, symbol kategorii oraz symbol rejestracji.
Nazwa zarejestrowanego produktu wymieniona jest w aktualnej Białej Księdze NSF z listą artykułów nieżywnościowych (White Book Listing of Nonfood Compounds).

Środki smarne klasy spożywczej NSF H1 w ofercie Ecol

Dodaj komentarz