OLEJE I SMARY STRUB NFC H1

Środki smarne w przemyśle spożywczym. Czym jest norma NSF H1?

Oleje i środki smarne stosowane w branży spożywczej lub farmaceutycznej to bardzo specyficzna grupa środków smarnych, które muszą spełniać nie tylko podstawowe funkcje, takie jak smarowanie, ochrona przed tarciem, korozją czy zużyciem, lecz także wypełniać obostrzenia wynikające z obowiązującego prawa. Każdy smar przeznaczony do pracy w środowisku przetwarzania żywności, musi spełniać określone normy, które gwarantują odpowiednią jakość i bezpieczeństwo, a także zgodność z ustalonymi standardami i  wytycznymi.

Organizacja NSF International

Programem rejestracji związków niespożywczych i substancji zastrzeżonych zarządza powstała w 1944 roku National Sanitation Foundation (obecnie NSF International).  Jako globalna, niezależna organizacja, NSF International zajmuje się opracowywaniem standardów zdrowia publicznego, a także testami, audytami i certyfikacją produktów i usług. Swoje badania realizuje w 180 krajach na całym świecie, we wszystkich głównych branżach. Certyfikacja NSF jest więc gwarancją, że używane produkty spełniają surowe normy ochrony zdrowia publicznego.

Środki smarne klasy spożywczej NSF H1

NSF kategoryzuje smary w oparciu o prawdopodobieństwo kontaktu z żywnością, stosując oznaczenia odpowiedniej klasy spożywczej. Rejestracja H1 potwierdza, że produkt nadaje się do zastosowań, w których może wystąpić przypadkowy kontakt z żywnością. 

Na etykiecie produktu z certyfikatem NSF umieszczony jest numer rejestracji, symbol kategorii oraz symbol rejestracji. Dodatkowo, nazwa zarejestrowanego produktu wymieniona jest w aktualnej, Białej Księdze NSF z listą artykułów nieżywieniowych (White Book Listing of Nonfood Compounds).

W White Book Listing of Nonfood Compounds

Aktualna wersja „Białej Księgi NSF” znajduje się pod tym adresem. 

Oleje i smary do zastosowań spożywczych, zarejestrowane w grupie H1, są obecnie stosowane są w szeregu branż, w tym:

  • piekarniczej – w małych i dużych zakładach piekarniczych, w których oleje i smary muszą odznaczać się szerokim zakresem temperatur pracy
  • browarniczej – dla producentów piw i alkoholi, gdzie istotne są takie cechy jak odporność na wodę i wysoka zdolność przenoszenia obciążeń
  • cukierniczej – w branży wytwórstwa cukru, gdzie oleje i smary muszą posiadać określone właściwości, w tym wysoką przyczepność i odporność na utlenianie
  • mleczarskiej – wśród producentów mleka, gdzie zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa i norm jest szczególnie istotne

O Oleje i smary dla branży spożywczej

Więcej na temat charakterystyki olejów i smarów dla branży spożywczej znajdziesz TUTAJ.

Certyfikat ISO 21469

Smary zarejestrowane jako H1 i certyfikowane zgodnie z ISO 21469 są uważane za dopuszczone do kontaktu z żywnością. Certyfikat ten dotyczy produktu, a nie systemu zarządzania i jest światowym standardem dla smarów spożywczych. W przeciwieństwie do certyfikacji systemów zarządzania (które pomagają wprowadzać ulepszenia organizacyjne), certyfikacja ISO 21469 skupia się na zgodności produktu z wymaganiami dotyczącymi formuły, produkcji i pakowania.

Produkty certyfikowane zgodnie z ISO 21469 gwarantują, że produkt jest wytwarzany w zakładzie produkcyjnym posiadającym certyfikat ISO 9001 i spełnia wymagania systemu zarządzania jakością w organizacji. Posiadanie przez zakład certyfikacji ISO 9001 jest warunkiem wstępnym, do posługiwania się certyfikacją ISO 21469.

Warto wspomnieć, że certyfikacja ISO 21469 to tak naprawdę rozwinięcie i rozszerzenie normy H1. Zarówno Certyfikaty ISO 21469, jak i rejestracje H1 obejmują przeglądy składników produktów i oznakowania. ISO 21469 idzie jednak o krok dalej, koncentrując się również na kontroli jakości wytwarzania produktu, w tym:

  • Walidacjach preparatów
  • Audytach w celu weryfikacji poprawności pakowania i oceny ryzyka
  • Obowiązkowych testach produktów
  • Dodatkowych przeglądach etykiet dla lepszej identyfikowalności

Oprócz branży przetwórstwa żywności i napojów, oleje i smary z certyfikatem ISO 21469 są również stosowane przez przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i paszowy.

Z Zgodność z wytycznymi Unii Europejskiej

Smary zarejestrowane w grupie H1 i posiadające certyfikat ISO 21469 są akceptowane jako smary spożywcze przez organy regulacyjne UE i przetwórców żywności.

Europejska perspektywa

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jako organizacja zajmująca się niezależnym doradztwem i opiniowaniem w kwestiach zagrożeń związanych z żywnością, nie posiada na ten moment żadnych oficjalnych przepisów, regulujących definicję klasy spożywczej (np. H1, H2 itd.). Warto jednak pamiętać, że wszystkie smary certyfikowane i zarejestrowane prze NSF International w grupie H1 i posiadające certyfikat ISO 21469 są oficjalnie akceptowane jako smary spożywcze przez organy regulacyjne UE i przetwórców żywności. Więcej o EFSA. 

Bezpieczeństwo i pewność producentów żywności

Rejestracja i certyfikacja środka smarnego przez niezależny ośrodek, taki jak NSF International, daje pewność, że produkt rzeczywiście spełnia wymagania regulacyjne dla klasy spożywczej. Sam certyfikat nie jest przyznawany dożywotnio, a cyklicznie odnawiany podczas regularnych inspekcji. Oznacza to stałą kontrolę i utrzymanie jakości olejów i smarów, a także bezpieczeństwo i pewność dla wytwórców, w zakresie stosowania olejów NSF H1.